Cơ cấu tổ chức

 

 

Nguyễn Thị Việt Hà - Bí Thư

 

 

 

 

Võ Thị Bình - P Bí Thư

Lê T Ngọc Anh - Chi Ủy Viên

 

  • Ngày cập nhật: 10/08/2021
  • Ngày đăng: 03/11/2020
In nội dung

 

Nguyễn Thị Việt Hà - Hiệu Trưởng

 

Võ Thị Bình - P Hiệu Trưởng

Lê T Ngọc Anh - P Hiệu Trưởng 

  • Ngày cập nhật: 10/08/2021
  • Ngày đăng: 03/11/2020
In nội dung

Võ Thị Bình - Chủ Tịch

 

Lê T Bảo Vy - P Chủ Tịch

Lê Trần Thùy Linh - Ủy Viên

Đinh Thị Thu - Ủy Viên

Phạm Thị Huệ - Ủy Viên

 

  • Ngày cập nhật: 03/11/2020
  • Ngày đăng: 03/11/2020
In nội dung

* Tổ Nhà trẻ + Mẫu giáo 3-4 tuổi

1.  Bùi Thị Hồng Thắm – Tổ trưởng

2. Nguyễn Thị Bích Ngọc – Tổ phó

3. Nguyễn Vũ Thu Phong - Tổ viên

4. Nguyễn Thị Phương Thảo- Tổ viên

5. Nguyễn Thị Hoài Thi – Tổ viên

6. Lê Trần Thùy Linh – Tổ viên

7. Mai Thị Xuân Phương- Tổ viên

8. Đoàn Lê Ngọc Hà – Tổ viên

9. Lê Thị Ái Nguyên – Tổ viên

10. Phạm Thị Tiền Giang- Tổ viên

11. Hồ Thị Chung- Tổ viên

12. Lê Thị Nhã – Tô viên

13. Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Tổ viên

14. Ngô Thị  Ngọc Viếng- Tổ viên

* Tổ mẫu giáo 4-5 tuổi + Mẫu giáo 5-6 tuổi

1. Nguyễn Thị Ngọc Minh – Tổ trưởng

2. Mai Thị Kim Oanh- Tổ phó

3. Đinh Thị Thu- Tổ viên

4. Nguyễn Thị Minh Phượng - Tổ viên

5. Nguyễn Bích Đào – Tổ viên

6. Nguyễn Đức Thục Đoan- Tổ viên

7. Phùng Thị Ánh – Tổ viên

8. Lê Thị Bảo Vy- Tổ viên

9. Nguyễn Thị Cớ - Tổ viên

10. Đinh Thị Thanh Hoa – Tổ viên

11. Võ Thị Minh Nghĩa – Tổ viên

12. Lê Thị Thúy Hằng – Tổ viên

* Tổ Cấp Dưỡng

1. Nguyễn Thị Tuyến – Tổ trưởng

2. Trần Thị Thà            – Tổ phó

3. Trần Hoàng Châu – Tổ viên

4. Nguyễn Thị Thị Hiền – Tổ viên

5. Dương Thị Tuyết Lê – Tổ viên

6. Phạm Thị Thiên Nga – Tổ viên

7. Lê Thị Mộng Hoàng   – Tổ viên

8. Nguyễn Thu Thủy  – Tổ viên

*Tổ Hành Chính

1. Phạm Thị Huế - Tổ trưởng

2. Lê Thị Bảo Tiên – Tổ phó

3. Dương Thị Huế - Tổ phó

4. Nguyễn Văn Anh- Tổ phó

5. Nguyễn Văn Bình- Tổ viên

6. Nguyễn Văn Nha – Tổ viên

7. Nguyễn Duy Chi – Tổ viên

8. Nguyễn Thị Thu Mai – Tổ viên

 

  • Ngày cập nhật: 03/11/2020
  • Ngày đăng: 03/11/2020
In nội dung

Giới thiệu trường

Chưa có nội dung nào