• 20-11-2021
  • Mầm non Phương Sài
  • Tập thể giáo viên
  • Bé vui múa
  • 20-11-2021

Album Ảnh

Môi trường Xanh

môi trường xanh - sạch mầm non Phương Sài

Mầm non Phương  Sài ngoài đề cao chất lượng Giáo dục còn ưu tiên xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. Đó cũng là tiêu chí lựa chọn của các Phu Huynh khi lựa chọn trường cho con em mình.

Các điểm trường của Mầm non Phương Sài

Mầm non Phương Sài gồm 3 điểm trường

  • ĐIỂM 1 : 35 Bà Triệu, Phương Sài, Nha Trang
  • ĐIỂM 2 : 65 Lê Thành Phương, Phương Sài, Nha Trang
  • ĐIỂM 3 : 105 Yersin, Phương Sài, Nha Trang

Thông báo

Video

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG SÀI NHA TRANG