• 8-3-2023-014
 • Tập thể giáo viên
 • Bé vui múa
 • 20-11-2021
 • 00001022
 • 234243
 • DHCB - 001
 • Le TKNH 2022-01
 • Le TKNH 2022-02

Môi trường Xanh

môi trường xanh - sạch mầm non Phương Sài

Mầm non Phương  Sài ngoài đề cao chất lượng Giáo dục còn ưu tiên xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. Đó cũng là tiêu chí lựa chọn của các Phu Huynh khi lựa chọn trường cho con em mình.

Các điểm trường của Mầm non Phương Sài

Mầm non Phương Sài gồm 3 điểm trường

 • ĐIỂM 1 : 35 Bà Triệu, Phương Sài, Nha Trang
 • ĐIỂM 2 : 65 Lê Thành Phương, Phương Sài, Nha Trang
 • ĐIỂM 3 : 105 Yersin, Phương Sài, Nha Trang
 GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI TỈNH KHÁNH HÒA 2023
15/05/2023
GIẢI THƯỞNG MỸ THUẬT THIẾU NHI TỈNH KHÁNH HÒA 2023

Thông báo

Chương trình giáo dục

Mẫu giáo 3-4 tuổi AMẫu giáo 3-4 tuổi A

Mẫu giáo 3-4 tuổi A

Mẫu giáo 3-4 tuổi BMẫu giáo 3-4 tuổi B

Mẫu giáo 3-4 tuổi B

Mẫu giáo 3-4 tuổi CMẫu giáo 3-4 tuổi C

Mẫu giáo 3-4 tuổi C

Mẫu giáo 4 - 5 tuổi AMẫu giáo 4 - 5 tuổi A

Mẫu giáo 4 - 5 tuổi A

Mẫu giáo 4 - 5 tuổi BMẫu giáo 4 - 5 tuổi B

Mẫu giáo 4 - 5 tuổi B

Mẫu giáo 4 - 5 tuổi CMẫu giáo 4 - 5 tuổi C

Mẫu giáo 4 - 5 tuổi C

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi AMẫu giáo 5 - 6 tuổi A

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi A

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi BMẫu giáo 5 - 6 tuổi B

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi B

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi CMẫu giáo 5 - 6 tuổi C

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi C

Nhóm 18 - 24 tháng tuổi ANhóm 18 - 24 tháng tuổi A

Nhóm 18 - 24 tháng tuổi A

Nhóm 18 - 24 tháng tuổi BNhóm 18 - 24 tháng tuổi B

Nhóm 18 - 24 tháng tuổi B

Nhóm 25 - 36 tháng tuổi ANhóm 25 - 36 tháng tuổi A

Nhóm 25 - 36 tháng tuổi A

Nhóm 25 - 36 tháng tuổi BNhóm 25 - 36 tháng tuổi B

Nhóm 25 - 36 tháng tuổi B


Video

20 Tháng 10
20 Tháng 10
Ngày Nhà Giáo
Ngày Nhà Giáo
22 Tháng 12
22 Tháng 12
Khai Giảng
Khai Giảng
Tổng Kết Năm Học
Tổng Kết Năm Học
Hoạt Động Ngoại Khoá
Hoạt Động Ngoại Khoá
Tết Trung Thu
Tết Trung Thu
Tết Cổ truyền
Tết Cổ truyền